Au Pair Select | English | English

Informatie voor Au Pair

Een au pair moet aan een paar voorwaarden voldoen, voor zij als au pair aan de slag kan. Wanneer jij interesse hebt om au pair te worden in Nederland of het buitenland, lees dan onderstaande informatie en neem contact met ons op. Natuurlijk kunt u ook de informatie lezen om te ontdekken wat een au pair heeft moeten doen, voor zij bij u in huis komt.

Basisvoorwaarden van een Au Pair

De leeftijd van een au pair is 18 t/m 25 jaar oud, ook mag een au pair geen crimineel verleden hebben en het spreekt voor zich dat de au pair affiniteit moet hebben met kinderen.
Deze basisvoorwaarden worden gecontroleerd door Au Pair Select.

 1. Contact opnemen met Au Pair Select

  Nadat de au pair (contact) heeft opgenomen met Au Pair Select, krijgt zij een intakeformulier thuis gestuurd. Dit formulier is de basis van haar dossier. Hierin geeft zij aan wat haar hobby's zijn, voor hoeveel kinderen zij wil zorgen en hoe oud deze kinderen (bij voorkeur) moeten zijn, e.d.

 2. Bewijs van goed gedrag

  Naast het intakeformulier wordt haar ook gevraagd een 'verklaring van goed gedrag' mee te sturen. De plaatselijke autoriteit, de gemeente of politie, geeft deze verdragen af.

 3. Single status

  De au pair moet aan kunnen tonen dat zij ongehuwd is. Deze verklaring wordt ook afgegeven door de plaatselijke autoriteit.

 4. Referenties

  Als laatst heeft de au pair drie referenties nodig. Deze referenties moeten ons vertellen dat de au pair geschikt is voor het werk dat zij wil gaan doen. De referenties worden ook op het intakeformulier ingevuld.
  In tegenstelling met andere bureaus geeft Au Pair Select het gastgezin een referentiegarantie. Dit is de garantie dat er per au pair in ieder geval één referentie gecontroleerd wordt. Daarnaast doen wij ook nog steekproefsgewijze controles op de overige referenties.

Wanneer het dossier compleet is, wordt er een passend gastgezin gezocht.

Het is in ons eigen belang dat na de bemiddelingen het gastgezin en de au pair een goede relatie opbouwen. Daarom besteden wij veel zorg in de voorbereiding van een bemiddeling en stemmen wij overwogen de au pairs en gastgezinnen op elkaar af, zodat het gastgezin en de au pair zo goed mogelijk bij elkaar passen.
Ook na de bemiddeling zullen wij deze zorg voortzetten. Zowel voor de au pair, als het gastgezin blijven wij een actieve vraagbaak. Op aanvraag houden wij, geheel vrijblijvend, een evaluatiegesprek met de au pair, het gastgezin of beide. En natuurlijk houden wij het gastgezin en de au pair op de hoogte van eventuele wettelijke veranderingen.
Alleen wanneer de au pair, het gastgezin en wijzelf terug kunnen kijken op een goed 'au pairjaar', kan er gesproken worden van een echt succes en zullen alle partijen in de toekomst graag nog een keer met elkaar samen willen werken.

Mail voor meer informatie

Top