Au Pair Select | English | English

Algemene Voorwaarden Au Pair Select

Duidelijkheid schep je aan het begin.
Au Pair Select heeft de moeite genomen zijn algemene voorwaarden te laten controleren door een advocatenbureau. Zo zijn wij er zeker van dat de afspraken die wij met u maken gegrond zijn en dat alle partijen van meet af aan duidelijkheid hebben.

Wij zijn een bemiddelingsbureau met zorg en verantwoordelijkheidsgevoel. Dit brengt ons ver. Wij zullen er alles aan doen om te komen tot een goed eindresultaat. Iets dat begint bij de basis, namelijk; afspraken.
In onze algemene voorwaarden zult u dan ook een duidelijke beschrijving van rechten, plichten en verantwoordelijkheden treffen, zodat geen van de partijen voor verrassingen kan komen te staan.

Wanneer ontvangt u de algemene voorwaarden.
Au Pair Select is best trots op zijn algemene voorwaarden. Bij ons is het niet een stoffig document dat liever achterwegen gelaten wordt. Integendeel.
Wij lichten de voorwaarden zelfs toe. Bij iedere bemiddeling wordt u gevraagd dit document te onderteken.

Nu kan het zo zijn dat onze concurrent ook zijn algemene voorwaarden heeft. Wat is dan het verschil? Bij ons tekent u niet een contract met een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Nee, bij ons ziet u en tekent de daadwerkelijke voorwaarden. Ook lichten wij deze toe.

Au Pair Select had ervoor kunnen kiezen om de algemene voorwaarden op de site te zetten, maar dat hebben wij bewust niet gedaan. Het heeft ons namelijk veel tijd, moeite en geld gekost om dit document te laten ontwikkelen. Iets wat je een concurrent niet graag cadeau doet.

Directie
Au Pair Select